Privacy statement

Laatste update: 23 mei 2018

Dit is de privacyverklaring van JeEigenSite.nl (hierna “JeEigenSite" of “wij”). “JeEigenSite is gevestigd in Westervoort aan De Rijndijk 6.
Het Kamer van Koophandelnummer van JeEigenSite is: 60530790.
JeEigenSite is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.
Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten en bezoekers van onze website.

Wat is het algemene privacybeleid van JeEigenSite?
JeEigenSite respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.JeEigenSite.nl, van haar (potentiële) klanten en relaties.
JeEigenSite stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
JeEigenSite deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
JeEigenSite is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften.
Daarbij houdt JeEigenSite altijd rekening met jouw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?
JeEigenSite verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:
- gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten
- je gegevens invult of achterlaat via de website of per telefoon
- een zakelijke relatie met JeEigenSite hebt

De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan.

Voor welke doelen verzamelen we jouw persoonsgegevens?
JeEigenSite verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Communicatie.
We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van producten.
Verder om je te informeren over onze dienstverlening en om je op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen.
Daarnaast gebruiken we je telefoonnummer om je persoonlijk te informeren over voor jou relevante aanbiedingen of om je op te nemen in voor jou relevante WhatsApp-groepen.

Uitvoeren contract.
Als je klant bent van JeEigenSite dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

Wet- en regelgeving.
We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

Gebruikerservaring website.
Om te beoordelen of de website van JeEigenSite een optimale gebruikerservaring biedt.

Marketing analyse en onderzoek.
We gebruiken je contact gegevens om je uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken, enquêtes en klantpanels.
Daarnaast gebruiken we gegevens voor het maken van analyses. Ook gebruiken we je gegevens voor algemeen marktonderzoek.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?
Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als je JeEigenSite toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt JeEigenSite?
JeEigenSite verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen.
Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen.

Contactformulier
Op de website van JeEigenSite kun je contact opnemen met JeEigenSite via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer je een vraag of een klacht hebt.
De gegevens die we je vragen in te vullen, hebben we nodig om met jou te kunnen communiceren en je zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Jouw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden.
Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van jouw vraag of klacht.

Gratis wifi
Wij bieden bezoekers van onze vestiging gratis wifi aan.
Dit verloopt via ZIGGO. Door gebruik te maken van ons wifinetwerk, ga je akkoord met de voorwaarden van ZIGGO en met de manier waarop zij jouw persoonsgegevens verwerken.

Cameratoezicht
Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze lokatie met camera’s.
Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst op het terrein.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
JeEigenSite bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Klantgegevens - Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van JeEigenSite. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart JeEigenSite maximaal een jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.
Camerabeelden - Onze camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk.

Delen we jouw gegevens?
JeEigenSite verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden.
Verder deelt JeEigenSite jouw gegevens alleen aan andere partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen.
Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

- we beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
- onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
- toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord;
- alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens? Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JeEigenSite.

Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jeeigensite.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan jouw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.

Wat als het privacybeleid van JeEigenSite wijzigt?
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op https://www.JeEigenSite.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.